tp

„Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego” to projekt realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej w partnerstwie z Urzędem Miasta Brzeg.
Jest to cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci, takich jak: wykłady, warsztaty, pokazy laboratoryjne na wzór zajęć dydaktycznych dla studentów, które na co dzień praktykowane są w Politechnice Opolskiej. Uzupełnieniem powyższych form, które jednoznacznie kojarzą się z zajęciami na uczelni wyższej, będzie realizacja dodatkowego zadania tj. nowatorskiej formy przeprowadzenia warsztatu - gry symulacyjnej. Celem zaprezentowania i zapoznania Młodych Odkrywców z jak najszerszym obrazem środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej, dzieci zaproszone zostaną także do zwiedzania II Kampusu Politechniki Opolskiej. Projekt przeznaczony jest dla 75 dzieci w wieku 10 – 12 lat. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w sposób przystępny dla Młodego Słuchacza, z zapewnieniem najwyższych form atrakcyjności zajęć. Zajęcia będą odbywać się w wybrane soboty w okresie marzec – czerwiec 2017, w salach Urzędu Miasta Brzeg oraz na Politechnice Opolskiej (transport zapewni Urząd Miasta Brzeg).

Zajęcia w ramach projektu „Technicza PObudka” są bezpłatne.

Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną
od dnia 08.02.2017r od godziny 9.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej

http://www.brzegtechnicznapobudka.po.opole.pl

Formularz oraz regulamin uczestnictwa w projekcie będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.

Projekt dofinansowany w ramach programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (M. P. z 2016 r. poz. 871).