W dniu 26 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Opolską a Gliwicką Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości o przekazaniu wydawnictwa czasopisma „Przegląd Nauk Stosowanych” naszej Uczelni.

PNSprzod

https://wu.po.opole.pl/bedziemy-wydawac-przeglad-nauk-stosowanych/

Po kilku miesiącach prac „adaptacyjnych” z przyjemnością informujemy, iż czasopismo debiutuje ... po raz drugi. Tym razem pod szyldem Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Redaktor naczelny, dr hab. Mariusz Zieliński, skompletował nowy zespół redakcyjny, który rozpoczyna nową, opolską historię czasopisma.
Przegląd Nauk Stosowanych jest kwartalnikiem. Czasopismo to jest punktowane na liście MNiSW na 5 pkt. (pozycja 1407 w części B wykazu czasopism naukowych w roku 2015)
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014ff4be38.pdf

Czasopismo ukazuje się od roku 2013. I wydawane jest w formie elektronicznej. Na nowo uruchomionej stronie czasopisma www.pns.po.opole.pl, mogą zapoznać się Państwo z pierwszym numerem wydanym przy współpracy z Oficyną Wydawniczą Politechniki Opolskiej - Przegląd Nauk Stosowanych Nr 10 pod redakcją profesora Mariusza Zielińskiego. Za projekt okładki odpowiedzialny jest pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania – pan Krzysztof Kasza. Osobą administrującą stroną internetową czasopisma PNS jest dr inż. Bogdan Ruszczak – sekretarz czasopisma.

Zachęcamy pracowników Politechniki Opolskiej do zgłaszania publikacji swoich artykułów z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, zgodnie z informacjami o tematyce kolejnych numerów PNS dostępnymi na stronie czasopisma.