Zapisy na lektoraty językowe – 2016/2017

Dotyczy tylko studiów stacjonarnych I stopnia – studenci II roku rozpoczynający lektoraty
Student rozpoczynający lektorat zapisuje się do grupy językowej elektronicznie.

Zapisy odbędą się przez portal eStudent dostępny pod adresem

http://estudent.po.opole.pl

w następujących terminach: 26, 27, 28, 29 września 2016r.

O przynależności do danej grupy decyduje kolejność zapisu. Wszystkie grupy dostępne są na poziomie B2. Można dokonać wyboru między językiem angielskim a niemieckim.
Zajęcia w grupach już istniejących (III rok) odbywać się będą bez konieczności zapisów.