Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania uczą jak umiejętnie obronić biznes

prawo biz 2016 05 12 9349Nowa specjalności na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej prawo w biznesie na studiach drugiego stopnia na kierunku ekonomia

W dniu 11 maja br. Senat Politechniki Opolskiej dopełnił formalności i wyraził zgodę na uruchomienie na naszym Wydziale nowej specjalności na studiach magisterskich na kierunku Ekonomia poszerzając dotychczasową, bogatą ofertę wydziału o specjalność prawo w biznesie.

Prace nad specjalnością trwały już od kilku miesięcy w gronie pracowników Katedry Prawa Gospodarczego oraz Katedry Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego. Pomysł na specjalność pojawił się jako naturalne przedłużenie ścieżki kształcenia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach takich jak: administracja czy ekonomia.

Utworzenie nowej specjalności wynika jednak nie tylko z potrzeb krajowego i regionalnego rynku pracy, ale również jest konsekwencją posiadanego przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej potencjału naukowo-dydaktycznego. Program specjalności prawo w biznesowe przygotowywany był przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w pracy naukowej, ale co ważniejsze z perspektywy studenta, posiadających doświadczenie praktyczne wynikające z pracy na stanowiskach radców prawnych, adwokatów, mediatorów sądowych czy doradców w sektorze administracji publicznej. Pracownicy Wydziału nie tylko prowadzą zajęcia kompetentnie w kontekście przekazywania wiedzy książkowej (bo przecież bez niej ani rusz!), ale dzięki swojej praktyce zawodowej umiejscawiają analizowane zagadnienia związane z działalnością w biznesie w bieżącym kontekście społeczno-gospodarczym.

prawo biz 2016 05 12 9327Zespół opracowujący koncepcję nowej specjalności poświęcił wiele uwagi na skonstruowanie programu kształcenia jak najbardziej dopasowanego do oczekiwań naszych interesariuszy – studentów i przedsiębiorców, dla których kształcimy przyszłe kadry.

Pełna charakterystyka programu kształcenia na specjalności prawo w biznesie dostępna jest na stronie wydziału http://weiz.po.opole.pl/index.php/studia-ii-stopnia/ekonomia-ii-st.html

Posiadana kadra naukowo-dydaktyczna oraz świetny klimat dla studiowania, jaki staramy się stworzyć naszym studentom, stanowią to o naszej przewadze konkurencyjnej.