Koło Naukowe Nauk o Administracji "Ius publicum" w Sejmie RP i Pałacu Prezydenckim

Wdniu 20 kwietnia 2016 r. (środa) studenci kierunku "Administracja" uczestniczyli w wizycie studyjnej w Warszawie, gdzie zwiedzili Pałac Prezydencki oraz gmach Sejmu i Senatu RP. W wyjeździe uczestniczyło 47 studentów, w tym kilka osób z kierunków "Ekonomia" i "Zarządzanie". Jest to już 7. wyjazd organizowany przez Studenckie Koło Naukowego Nauk o Administracji "Ius publicum", którego opiekunem jest dr Piotr Zamelski. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z historią i obecnymi funkcjami obu obiektów, mieli także okazję zobaczyć wiele miejsc znanych z codziennych programów informacyjnych. Dla studentów "Administracji" wyjścia i wyjazdy studyjne są okazją do bezpośredniego poznawania instytucji, o których uczą się na zajęciach. Stanowią nie tylko znakomite uzupełnienie zajęć akademickich, lecz służą także lepszemu poznaniu oraz wzbogaceniu kompetencji i doświadczeń potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej. Dla części studentów wyjazd do Warszawy stał się ponadto okazją do odwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego.