Maestros de la economia w głównej siedzibie Narodowego Banku Polskiego

W dniu 19 kwietnia 2016 r. studenci z Koła Naukowego „Maestros de la economia” wraz z opiekunem dr Dianą Rokitą-Poskart uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Głównym celem wycieczki była wizyta w głównej siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Podczas wizyty studenci mieli okazję poznać historię bankowości centralnej w Polsce oraz uzyskać informację o rolach i funkcji jakie pełni NBP. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również bibliotekę NBP, posiadającą liczne zbiory z dziedziny bankowości, finansów, zarządzania, marketingu oraz wiedzy o Unii Europejskiej. Biblioteka udostępniła studentom książki i publikacje NBP, będące przydatne w tworzeniu prac dyplomowych i dalszej edukacji. Kolejnym etapem wizyty było uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym zmodernizowanych zabezpieczeń banknotów, które od 2014 r. znajdują się w obiegu, a także rozpoznawania autentyczności banknotów. Ostatnim już etapem zwiedzania NBP była wizyta w holu Centrum Pieniądza, którego otwarcie planowane jest na 14 maja 2016 r. Studenci mieli również możliwość wymiany obiegowych 2 zł na monety okolicznościowe. Po zakończeniu wizyty w NBP, w oczekiwaniu na pociąg powrotny do Opola, wszyscy uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić centrum Warszawy.