Zarządzania projektami najlepiej uczyć się w sposób praktyczny. Zidentyfikować problem, niedostatek, brak. Obrać cel i określić planowane efekty. Zebrać zespół, ustalić zakres prac i założenia. Przyjąć realny czas realizacji i uwzględnić ograniczenia budżetowe. Teoretycznie kwestia nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy chęć, determinacja i przychylność otoczenia.

Sprzyjający klimat dla takiej inicjatywy pojawił się w Dobrodzieniu, stolicy polskiego meblarstwa. 1-go kwietnia studenci III roku na kierunku Zarządzanie wraz z prowadzącymi przedmiot Zarządzanie Projektami dr inż. Brygidą Klemens i dr inż. Marzeną Szewczuk-Stępień odbyli inspirujące spotkanie na terenie Dobroteki. Po prezentacjach Pani Anny Bukartyk (działania marketingowe), Pana Jana Cegiełki (działania kreatywne, współpraca) oraz Pana Tomasz Wiktorskiego (projekty badawczo-rozwojowe) przyszedł czas na poznanie możliwości laboratorium sensorycznego Apartament Przyszłości.

Dobroteka to miejsce ludzi twórczych, kreatywnych, tam praca przyjmuje nietuzinkowy wymiar i tak było również i w tym przypadku. Były poszukiwania tajemniczych kopert, praca z tekstem i przedstawianie spostrzeżeń w postaci graficznej. Wszystko po to by zainspirować się do dalszej pracy, która będzie miała na celu opracowanie koncepcji marketingowej projektu (w tym m.in. zaplanowanie działań, opracowanie materiałów prasowych i określenie narzędzi promocyjnych, które Dobroteka powinna wykorzystać w kontakcie z klientami).

Praca nad projektem będzie trwała cały semestr, a 13 czerwca podczas obchodów Śląskiego Czerwca Projektowego w Dobrotece studenci zaprezentują wyniki swojej pracy przed Zarządem jednostki.