WEiZ hab 2016 03 09 5612 640x360

W marcu 2016 r. dwóch pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania - dr Brygida Solga oraz dr Marcin Łuszczyk - po przeprowadzeniu przewodów habilitacyjnych uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Na marcowym zebraniu Katedry Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, gratulując nowo wypromowanym doktorom habilitowanym, Prorektor PO Prof. zw. dr hab. Krzysztof Malik oraz Dziekan WEiZ dr hab. Joachim Foltys, profesor PO, zaznaczyli, że jest to wielkie osiągniecie i niezwykły moment w życiu naukowca. Nowym Profesorom życzenia złożyli również Prodziekani oraz Koleżanki i Koledzy z Wydziału. Dr hab. B. Solga oraz dr hab. M. Łuszczyk podzielili się wrażeniami, refleksjami, spostrzeżeniami, doświadczeniami z przygotowania do obrony oraz przebiegu obrony pracy habilitacyjnej. Takie wskazówki są niezwykle cenne dla wszystkich asystentów i adiunktów w świetle konieczności awansu naukowego na kolejny stopień naukowy.
Serdecznie gratulujemy!

Dr Brygida Solga po przeprowadzeniu całości przewodu habilitacyjnego uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, nadany Uchwałą Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: Prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Prof. dr hab. Elżbieta Sojka, Prof. dr hab. Marek Kupiszewski i Prof. dr hab. Zdzisław Pisz.

Dr hab. Brygida Solga jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się problematyka migracji zagranicznych, rynku pracy, polityki regionalnej i społecznej. Jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Zasiada w grupie ekspertów Fundacji Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Zespole Redakcyjnym czasopisma „Central and Eastern European Migration Review” oraz Komitecie Redakcyjnym czasopisma „Studia Śląskie”. Jest członkiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Rady Naukowej PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu. W pracach badawczych istotny jest aplikacyjny wymiar jej zainteresowań naukowych. Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Opolu, Stowarzyszenia Nasza Wspólnota, promującego ideę Programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim” oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak”.

Dr Marcin Łuszczyk w wyniku przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Stopień naukowy został nadany przez Radę Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: Prof. dr hab. Irena Kotowska, Prof. dr hab. Andrzej Malawski, Prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz i Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko.

Dr hab. inż. Marcin Łuszczyk jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół paradygmatu rozwoju trwałego i jakości życia. W swojej pracy naukowej podejmuje również zagadnienia dotyczące polityki gospodarczej i finansów publicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.