Dr inż. Brygida Klemens, dr Diana Rokita-Poskart oraz dr Brygida Solga z Katedry Polityki Regionalnej, uczestniczyły w szkoleniu organizowanym przez Urząd Statystyczny w Opolu, którego przedmiotem była obsług Portalu Geostatystycznego.

Dr inż. Brygida Klemens i dr Diana Rokita-Poskart z Katedry Polityki Regionalnej wzięły udział w wyjeździe studyjnym, którego tematem było działanie instytucji i organizacji wsparcia otoczenia biznesu miasta Mediolan oraz uczestniczyły w targach rzemiosła i rękodzieła L’Artigiano in Fiera.

Dr Piotr Zamelski z Wydziału Ekonomii i Zarządzania uczestniczył w dniu 16 lutego 2016 r. w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo i wychowanie" w Krakowie, podczas której wygłosił referat pt. "Prawo wychowawcą do dobra wspólnego". Organizatorem Konferencji były Katedra Nauk o Rodzinie Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Krakowski Instytut
Rozwoju Edukacji.