studencji-w-liceach1
Jesteś studentem II / III roku studiów licencjackich
lub magisterskich naszego Wydziału?

Chcesz dorobić?

Dostarcz swoje studenckie „CV" do sekretariatu Wydziału, pok .115

Poszukujemy 4 osób (2 par) z własnym samochodem do promowania Wydziału Ekonomii i Zarządzania
oraz prowadzonych na nim kierunków studiów I i II stopnia w szkołach średnich naszego województwa.

Szczegółowe informacje w sekretariacie wydziału przy ul. Luboszyckiej 7 (pok. 115)