W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”.

W tym semestrze zajęcia odbędą się w ramach Akademii dla Młodych. Jest to program łączący naukę z zabawą, pomagający młodym ludziom rozwijać kluczowe umiejętności w życiu zawodowym oraz wspierać rozwój osobisty i społeczny poprzez interaktywne warsztaty i naukę. Szkolenie pokazuje jak nabyć umiejętności, które przygotują młodych ludzi do pracy zawodowej bez względu na ścieżkę kariery, którą będą chcieli podążać. Więcej informacji o programie na stronie www.akademiadlamlodych.pl

 

Cykl zajęć złożony będzie z sześciu modułów:

moduł 1 - Rozumienie innych (zrozumieć dlaczego nie można doświadczyć współpracy bez zrozumienia innych)

moduł 2 - Robienie dobrego wrażenia (zrozumieć, dlaczego liczy się pierwsze wrażenie oraz jak zwrócić na siebie uwagę)

moduł 3 - Wyznaczanie celów aby osiągnąć sukces (zrozumieć, jak ważne dla sukcesu jest samo wyznaczanie celu)

moduł 4 - Organizacja i zarządzaniem czasem (zrozumieć, że nie da się zarządzać czasem; możemy za to zarządzać sobą w czasie i ustalać priorytety)

moduł 5 - Radzenie sobie ze stresami (zrozumieć, że można poradzić sobie ze stresem i dzięki temu utrzymać dobrą formę)

moduł 6 - Innowacyjność (jak myśleć kreatywne i wdrażać świetne pomysły)

 

Zajęcia będą odbywać się w formie warsztatów na II kampusie Uczelni (sale: P9-309, P9-323, P9-331) w każdą środę w godzinach: 13:45 – 16:15 oraz 16:20 - 18:50.

Harmonogram zajęć podany jest stronie internetowej: www.dwir.po.opole.pl zakładka Wykłady Otwarte (link bezpośredni). W celu uczestnictwa w zajęciach każdy student musi zapisać na wybrany dzień na stronie www.

Obecność studentów potwierdzona będzie własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" oraz uzyskania certyfikatu konieczny jest potwierdzony udział w 2-dniowym cyklu szkoleń (6 modułów).