Szanowni Studenci,

w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 studenci ostatniego semestru studiów stacjonarnych realizują zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie dodatkowych zajęć dla studentów realizowanych pn.: ,,Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości _ Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków'' – zajęcia dodatkowe w formie wykładów otwartych realizowanych w blokach godzinowych.

W załączeniu Pismo w sprawie tegorocznych wykładów otwartych prowadzonych przez praktyków.

Organizatorem ARP jest Dział Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej.

Wszelkie informacje na temat: terminów, zapisów na zajęcia oraz formy zaliczenia znajdą Państwo na stronie:

http://www.dwir.po.opole.pl/index.php/wyklady-otwarte/semestr-letni-2014-2015

na Planach zajęć znajdą Państwo informację o blokach godzinowych dla ARP w terminach środa 13:45 do 16:15.

Studenci III lat (sem VI) będą mieli bloki językowe zorganizowane do godziny 13:45, tak aby mogli bezproblemowo brać udział w wykładach otwartych.