Serdecznie zapraszamy
na
SEMINARIUM NAUKOWE

promujące książkę

„Kultura globalna. Młody użytkownik w sieci"
pod red. nauk. Marii Kalczyńskiej i Anny Rajchel,

która odbędzie się 10 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, ul. Luboszycka 7 w Opolu, w sali Rady Wydziału

W programie: wystąpienia Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
dr hab. inż. prof. PO Joachima Foltysa,
Kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Społecznych
dr hab. prof. PO Leszka Karczewskiego,
Kierownika Katedry Polityki Regionalnej
dr hab. prof. PO Kazimierza Szczygielskiego,
recenzenta książki ks. dr hab. prof. UO Konrada Glombika
oraz redaktorów i autorów książki.

Gość specjalny: mgr Mirosława Olszewska (Urząd Marszałkowski)
oraz przedstawiciel biura Europosłanki Danuty Jazłowieckiej.

organizatorzy: Koło Naukowe Pracownia Badań nad Kulturą