Po Radzie Wydziału, która miała miejscu w dniu 15.10.2014 r. wszyscy członkowie zostali oprowadzeni i zachęceni do podejmowania inicjatyw wpisujących się w ideę OPI czyli nawiązywanie i umacnianie współpracy nauki z opolską gospodarką. Jako wydział posiadamy bardzo duże kompetencje w zakresie realizacji badań na styku nauki i biznesu. Wykorzystanie potencjału laboratorium pozwoli nam na właściwe zwiększanie aplikacyjności prowadzonych prac. Należy zaznaczyć, że nie tylko specjaliści od marketingu, badań marketingowych, psychologowie czy socjolodzy mają naturalną potrzebę skorzystania z laboratorium. Dzięki szerokiemu spektrum walorów, laboratorium jest w stanie wspomóc proces badawczy dla niemal każdej dziedziny badań podejmowanych na Wydziale.

Więcej informacji o projekcie

stopka-OPI