15 maja bieżącego roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej miał miejsce wykład przedstawiciela Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp z o.o. Pan Dariusz Rycek, na zaproszenie dr Anny Jasińskiej-Biliczak z Katedry Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych w ramach przedmiotó Zarzadzanie jakością i Systemy zarządzania jakością, wygłosił wykład dotyczący praktycznych aspektów stoswoania sytemów zarzadzania jakością. Tematem widącym wykładu był audyt trzeciej strony.
Dzięki wykładowi studenci mogli zapoznać się nie tylko z uwagami audytora-praktyka, ale także poznać praktyczne zastosowanie treści, które poznali w trakcie procesu dydaktycznego.
Wykład cieszył się dużym zainteresowanie studentów, przede wszystkim drugiego i trzeciego roku kierunków ekonomia i administracja. Pozwala to stwierdzić, iż inicjatywy takie jak podjęta przez dr Annę Jasińską-Biliczak nie tylko uatrakcyjniają proces dydaktyczny ale i wskazują na praktyczny aspekt wiedzy przekazywanej studentom w trakcie studiów podjętych na Politechnice Opolskiej.