Szanowni Studenci kierunku Ekonomia studia I-go i II-go stopnia

Z przyjemnością informujemy, iż Nasz Wydział uzyskał pozytywną AKREDYTACJĘ kierunku ekonomia do roku akademickiego 2019/2020.

W ocenie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej nasz wydział uzyskał ocenę „w pełni" (odpowiednik oceny bardzo dobrej) we wszystkich ośmiu kryteriach oceny, m.in.: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe czy prowadzenie badań naukowych.

Wszystkim Studentom, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami PKA oraz wspierali Wydział w toku październikowej akredytacji - serdecznie dziękujemy.

Prodziekan ds. dydaktyki

Małgorzata Adamska