Dnia 31.10.2013 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przywrócił Naszemu Wydziałowi uprawnienia do prowadzenie studiów magisterskich na kierunku

ZARZĄDZANIE

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in. przedmioty: koncepcje zarządzania, etyka w zarządzaniu, makroekonomia.

Natomiast grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, marketing międzynarodowy, rachunkowość zarządczą, negocjacje w biznesie.

Specjalności:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem (S, NS),
    przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie przedsiębiorstwem a uwarunkowania rynku, rynek usług finansowych i kapitałowych, zarządzanie ryzykiem, wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe.
  • zarządzanie kapitałem ludzkim (S, NS),
    przykładowe przedmioty kierunkowe: wybrane aspekty psychologii międzykulturowej, trening kierowniczy, controling personalny, jakość i ocena pracy, komunikacja w zarządzaniu zespołem, analiza kosztów pracy.
  • logistyka menedżerska (S, NS),
    przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie logistyczne, projektowanie systemów i procesów logistycznych, zarządzanie jakością w logistyce, optymalizacja w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych, logistyka międzynarodowa.


Rekrutujemy już od 07.01.2014
(kliknij aby uzyskać więcej informacji o rekrutacji)

Więcej informacji o kierunku