„Złota setka" czyli ranking firm województwa opolskiego - pod takim hasłem 16 grudnia br. w auli Politechniki Opolskiej odbyła się gala, na której przedstawione zostały jako Filary Regionu oraz Finansowe Tygrysy Regionu najlepsze przedsiębiorstwa Opolszczyzny. Organizatorzy przedsięwzięcia – redaktor naczelny NTO oraz rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf podkreślali, że jest to pierwsza tego typu analiza mocnych i słabych stron regionalnej gospodarki, ale na pewno nie ostatnia, a swoista diagnoza służyć ma rozwojowi gospodarki, a co za tym idzie i całego regionu. Inicjatorem przeprowadzenia rankingu była Nowa Trybuna Opolska zaś potrzebne dane zebrali studenci, a opracowali pracownicy naukowi Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. O wadze przedsięwzięcia świadczy obecność na gali marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły, który podkreślił, że rozwój gospodarki regionu jest dla niego sprawą priorytetową. Wśród gościnie zabrakło parlamentarzystów – była pani europoseł Danuta Jazłowiecka, poseł Ryszard Gala oraz wiele innych znakomitych osobistości.

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, prof. Joachim Foltys podkreślił, że badania kondycji finansowej opolskich przedsiębiorstw służą głównie mapowaniu – to określenie uważa za trafniejsze – co naprawdę dzieje się w firmach. Ten pilotażowy projekt miał na celu opracowanie konkretnych narzędzi badawczych, zaś analizy dokonywane długofalowo dopiero w kolejnych latach pokażą jak zmienia się mapa gospodarcza Opolszczyzny. Pomóc w tym ma współpraca z przedsiębiorcami oraz Izbą Rzemieślniczą w Opolu, z którą Opolski Park Naukowo-Technologiczny – prof. Foltys jest także jego prezesem – zrealizował już szereg cennych inicjatyw.
Warte podkreślenia jest zaangażowanie studentów (Beata Niepala, Natalia Krajewska, Paweł Olender, Krystian Saft, Mateusz Nowak, Natalia Ząbkowska, Piotr Szymała) zrzeszonych w studenckim w Studenckim Kole Naukowym Nauk o Administracji Ius publicum działającym pod opieką dra Piotra Zamelskiego, którzy przez dwa miesiące byli stałymi gośćmi Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie pracowicie zbierali dane finansowe niezbędne do analizy. O tym w jaki sposób powstawał ranking, które dane i w jakim kontekście zostały uwzględnione przedstawił na uroczystości dr Łukasz Mach z Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Na program „Złotej setki" złożyło się także ciekawe wystąpienie Jarosława T. Jakubika, zastępcy dyrektora Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, który przedstawił bieżącą sytuację makroekonomiczną, zaś o zmianach w polskiej administracji podatkowej i realizacji programu ePodatki mówił Krzysztof Kandut, dyrektor Izby Skarbowej w Opolu. Program dopełniła prezentacja pani dyrektor departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w UMWO informująca o tym na co liczyć może opolska gospodarka w latach 2014-2020 w kontekście funduszy z Unii Europejskiej.
„Złotej setce" poświęcony został także specjalny dodatek NTO, który prezentuje najlepsze firmy – filarem regionu są Górażdże Cement SA z Choruli, zaś tygrysem finansowym firma STEGU sp. z o.o. z Jełowej. W dodatku przeczytać można także wywiad z prof. Joachimem Foltysem dziekanem WEiZ i prezesem Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Krystyna Duda

Autor zdjęć: Sławoj Dubiel