Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

ul. Luboszycka 7, pok. 102, 45-047 Opole,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 77 449 87 61


kierownik - dr hab. Maria BERNAT, prof PO.

Katedra prowadzi badania naukowe w następujących obszarach tematycznych:

  • rola zasobów pracy w kształtowaniu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej Śląska Opolskiego,
  • potrzeby edukacyjne oraz zatrudnienie kadr kwalifikowanych w regionie,
  • zmiany warunków pracy w przemyśle Śląska Opolskiego w okresie transformacji,
  • uwarunkowania i konsekwencje międzynarodowego transferu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

W ramach pierwszego z  wymienionych obszarów badawczych prowadzona jest wielopłaszczyznowa analiza i ocena zasobów pracy w regionie oraz zmian w tym obszarze zaistniałych w konsekwencji procesów demograficznych i  ekonomicznych związanych z procesem transformacji gospodarki i  zjawiskiem migracji zagranicznych mieszkańców Śląska Opolskiego.
Badania w drugim obszarze koncentrują się na identyfikacji zmian w funkcjono¬waniu lokalnych rynków pracy Śląska Opolskiego pod kątem wzajemnego dostoso¬wania popytu i podaży wysoko kwalifikowanych kadr oraz rozpoznaniu społeczno-ekonomicznych aspektów tych procesów.

 
W trzecim obszarze badawczym mieszczą się badania związane ze zmianą jako¬ści warunków pracy w  opolskim przemyśle w dobie transformacji.
Czwarty temat badawczy koncentruje się na identyfikacji ekonomicznych, społecznych i kulturowych czynników alokacji kapitału zagranicznego w Polsce, jego roli w zrówno¬ważonym wzroście gospodarki. Jednym z kierunków dociekań naukowych w tym obszarze jest ocena czynników kształtujących atrakcyjność inwesty¬cyjną kraju oraz monitoring zmian klimatu inwestycyjnego.

Pracownicy:

  • dr hab. Maria Bernat, prof. PO - kierownik
  • prof. dr hab. Wanda Musialik
  • dr Roman Śmietański
  • dr Katarzyna Mazur-Kajta
  • dr inż. Przemysław Misiurski