Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

ul. Luboszycka 7, pok. 112, 12 45-036 Opole,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

dr Monika Haczkowska - p.o. kierownika katedry

Cele naukowo- badawcze Katedry to prowadzenie badań naukowych (i ogłaszanie ich wyników w postaci publikacji naukowych) nad:

 • problematyką prawa własności intelektualnej, jako zespołu norm prawnych regulujących stosunki związane z ochroną przedmiotów tej własności (czyli tzw. dóbr niematerialnych), a w pewnym zakresie także korzystaniem z tych dóbr i obrotem nimi;
 • prawem administracyjnym zarówno materialnym, ustrojowym jak i procesowym. Badania naukowe tej gałęzi prawa prowadzone przez Katedrę będą obejmowały: badanie źródeł prawa administracyjnego, analizę prawnych form działania administracji, badanie aspektów strukturalnych administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), badanie regulacji prawnych w wybranych działach administracyjnego prawa materialnego, analizę poszczególnych instytucji postępowania administracyjnego (ogólnego, szczególnego i uproszczonego), formułowanie wniosków de lege ferenda w zakresie doskonalenia prawa administracyjnego;
 • wybranymi zagadnieniami prawa europejskiego, rozumianego szeroko (sensu largo) jako dziedzinę obejmująca prawo Unii Europejskiej (prawo Wspólnot) i prawo wewnętrzne krajów Unii Europejskiej. Wybór zagadnień badawczych z tego zakresu będzie uzależniony od zainteresowań naukowych pracowników Katedry;

Cele dydaktyczne Katedry to:

 • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki prawa administracyjnego, prawa europejskiego i prawa własności intelektualnej w ramach przedmiotów ujętych w siatkach studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunkach prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej (Europeistyka, Zarządzanie i Marketing, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) oraz na kierunkach studiów prowadzonych na pozostałych Wydziałach Uczelni;
 • realizowanie prac dyplomowych i magisterskich z zakresu w/w problematyki,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych z zakresu w/w problematyki;

Inne cele Katedry to:

 • kształcenie młodej kadry naukowej poprzez prowadzenie prac doktorskich dla absolwentów studiów prawniczych, zwłaszcza z zakresu prawa własności intelektualnej;
 • udzielanie pomocy merytorycznej i formalnej doktorom pracującym nad przygotowaniem rozpraw habilitacyjnych z zakresu prawa oraz pomocy formalnej tym doktorom, którzy przygotowują rozprawy habilitacyjne z innych dyscyplin naukowych.

Pracownicy:

 • dr Monika Haczkowska - p.o. kierownika katedry
 • dr Michał Bartoszewicz
 • dr Małgorzata Magdziarczyk
 • dr Filip Tereszkiewicz