Rada Wydziału

Władzę uchwałodawczą na poziomie wydziału sprawuje Rada Wydziału, mająca najwyższe kompetencje do podejmowania kluczowych dla jednostki decyzji.

Radę Wydziału tą tworzą:

Pracownicy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego:

1. dr hab. Maria Bernat, prof. PO - prodziekan ds. nauki
2. dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO
3. dr hab. inż. Leszek Karczewski, prof. PO
4. prof. dr hab. Krzysztof Malik
5. prof. dr hab. Viera Markova
6. prof. dr hab. Wanda Musialik
7. dr hab. inż. Vojtech Malatek, prof. PO
8. dr hab. Brygida Solga, prof. PO
9. dr. hab. Inessa Sytnik, prof. PO
10. dr hab. Artem Stopochin, prof. PO
11. dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. PO
12. dr hab. Kazimierz Szczygielski, prof. PO
13 . dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO - Dziekan
14. dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO

Pozostali pracownicy będący nauczycielami akademickimi:

15. dr inż. Małgorzata Adamska 
16. dr inż. Łukasz Dymek 
17. dr Monika Haczkowska
18. dr Diana Rokita-Poskart
19. dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień – prodziekan ds. współpracy i rozwoju
20. dr inż. Brygida Klemens – prodziekan ds. dydaktyki

Z grupy pracowników administracyjnych:

21. Krzysztof Kasza
22. mgr Dorota Kawecka

Z grupy studentów:

23. Dominika Bienias
24. Dariusz Blach
25. Magdalena Forc
26. Paweł Golczyk
27. Kazimierz Gryguć
28. Alicja Wysocka

Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

  • 15.11.2017 - godz 11.00 - CeNaBiz