Rada Wydziału

Władzę uchwałodawczą na poziomie wydziału sprawuje Rada Wydziału, mająca najwyższe kompetencje do podejmowania kluczowych dla jednostki decyzji.

Radę Wydziału tą tworzą:

Pracownicy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego:

1. dr hab. Maria Bernat, prof. PO - prodziekan ds. nauki
2. dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO
3. dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO
4. dr hab. inż. Leszek Karczewski, prof. PO
5. prof. dr hab. Krzysztof Malik
6. prof. dr hab. Viera Markova
7. prof. dr hab. Wanda Musialik
8. dr hab. inż. Vojtech Malatek, prof. PO
9. dr hab. Ludmiła Sadovnicova, prof. PO
10. dr hab. Brygida Solga, prof. PO
11. dr. hab. Inessa Sytnik, prof. PO
12. dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek, prof. PO
13. dr hab. Marcin Łuszczyk, prof. PO
14. dr hab. Kazimierz Szczygielski, prof. PO
15 . dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO - Dziekan
16. dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO

Pozostali pracownicy będący nauczycielami akademickimi:

17. dr inż. Małgorzata Adamska 
18. dr inż. Łukasz Dymek 
19. dr Monika Haczkowska
20. dr inż. Bogdan Ruszczak
21. dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień – prodziekan ds. współpracy i rozwoju
22. dr inż. Brygida Klemens – prodziekan ds. dydaktyki

Z grupy pracowników administracyjnych:

23. Krzysztof Kasza
24. mgr Dorota Kawecka

Z grupy studentów:

25. Piotr Szymała
26. Nikola Schmidt
27. Aleksandra Matuszewska
28. Marek Stanieczek
29. Nikola Paluszczak
30. Paweł Golczyk
31. Luiza Pływacz

Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

  • 21.09.2016 godz. 11.00
  • 09.11.2016 godz. 11.00
  • 07.12.2016 godz. 11.00
  • 18.01.2017 godz. 09.00
  • 15.02.2017 godz. 11.00
  • 08.03.2017 godz. 11.00
  • 12.04.2017 godz. 11.00
  • 17.05.2017 godz. 11.00
  • 31.05.2017 godz. 10:00
  • 28.06.2017 godz. 11:00