Stopochkin Atrem, dr hab., prof. PO

2017

  1. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., BRITCHENKO I.: Моделирование процессов устойчивого развития национальных социально-экономических систем, (Modelowanie procesów zrównoważonego rozwoju systemów społeczno-gospodarczych), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2017 str. 161/ a. w. 7,31 e-ISBN 978-83-88421-94-5 Politechnika Opolska 1 25
  2. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., SYTNIK B.: THE ECONOMIC FACTORS AND CONSEQUENCES OF SOCIAL INEQUALITY AND POVERTY [w:] Baltic Journal of Economic Studies; Vol. 3, No. 2/2017 str. 128-135/ a. w. 0,5 ISSN 2256-0963 Politechnika Opolska 0 0
  3. STOPOCHKIN A.: Механизм государственного управления устойчивым развитием социально- экономической системы Украины, (Mechanizm zarządzania zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na Ukrainie), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu; Nowy Sącz 2017 str. 178/ a. w. 8 ISBN 978-83-88421-93-8 Politechnika Opolska 1 25