Stopochkin Atrem, dr hab., prof. PO

2017

  1. STOPOCHKIN A. (AUT.): Mechanizm zarządzania zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym na Ukrainie, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu; Nowy Sącz 2017 str. 178/ a. w. 8 ISBN 978-83-88421-93-8 Politechnika Opolska 1 25
  2. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., BRITCHENKO I. (AUT.): Modelowanie procesów zrównoważonego rozwoju systemów społeczno-gospodarczych, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2017 str. 161/ a. w. 7,31 e-ISBN 978-83-88421-94-5 Politechnika Opolska 1 25
  3. STOPOCHKIN A., SYTNIK I., SYTNIK B.: Czynniki ekonomiczne i konsekwencje nierówności społecznych i ubóstwa (The economic factors and consequences of social inequality and poverty) [w:] Baltic Journal of Economic Studies; Vol. 3, No. 2/2017 str. 128-135/ a. w. 0,5 ISSN 2256-0963 Politechnika Opolska 1 15
  4. STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: Mechanizm zarządzania zrównoważonym rozwojem systemu społeczno-gospodarczego i specyfika jego realizacji na Ukrainie) [w:] Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels; Wyd. Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Kaunas, Lithuania 2016 str. 51-67/ a.w. 1,4/ całość str. 320/ a.w. 26ISBN 978-9934-8643-1-5 Politechnika Opolska 0 5
  5. STOPOCHKIN A., SYTNIK I.: Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle wyzwań demograficznych [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 34-48 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 0 5