Zieliński Mariusz, dr hab.

2017

 1. ZIELIŃSKI M., JONEK_KOWALSKA I.: ECONOMIC SITUATION AND FLEXIBLE EMPLOYMENT IN THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES (SYTUACJA EKONOMICZNA A ELASTYCZNE ZATRUDNIENIE W KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ) [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; M. Adamska (RED.); Nr 13/2016 str. 36-46 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska

 2. ZIELIŃSKI M.: Changes of the economic situation vs. the state of public finances in Poland in 2007-2015 [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Nr 2; Bielsko-Biała 2017 str. 117-128 ISSN 2543-411x (2084-1809) Politechnika Opolska

 3. ZIELIŃSKI M.: Działania CSR w sektorze górniczym w Polsce [w:] Etyka biznesu i zrównoważony rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne; Nr 2, Zabrze 2017 str. 111-121 ISSN 2451-456X Politechnika Opolska

 4. ZIELIŃSKI M.: Podaż pracy jako bariera wzrostu gospodarczego w Polsce [w:] Prace Naukowe Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Z. 489, Wyd. Uniwersytetu Ekonomiocznego we Wrocławiu, Wrocław 2017 str. 504-513 ISSN-1899-3192 Politechnika Opolska

2016

 1. ZIELIŃSKI M.: CSR in the polish companies on the mining industry [w:] Aktualne problemy podnikovej stefy 2016, Zbornik vedeckych prac; St. Majdan (EDIT.), Bratislava 2016 str. 1113-1119; 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-80-225-4245-6
 2. ZIELIŃSKI M.: Ekonomia rynku pracy - wybrane zagadnienia [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantó kierunków technicznych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 229-239/ 0,7 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9
 3. ZIELIŃSKI M.: Klienci i pracownicy jako beneficjenci działań CSR w sektorze bankowym w Polsce [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Nr 451/2016 str. 533-542 ISSN 1899-3192
 4. ZIELIŃSKI M.: Koncepcja CSR z perspektywy korzyści ekonomicznych [w:] Wartości etyczne, racjonalność i jakość jako wyzanczniki zrównoważonego rozwoju i społecznego zaangażowania organizacji; A. Kuzior (RED.); Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016 str. 123-132/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-61975-30-4
 5. ZIELIŃSKI M.: Zmiany dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce w latach 2008-2014 [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Nr 8/2015; Gliwice 2015 str. 12-20 ISSN 2353-8899
 6. ZIELIŃSKI M.: Zmiany konkurencyjności województw w Polsce z perspektywy rynku pracy [w:] Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (14)/2016 str. 81-87 ISSN 1644-9398
 7. ZIELIŃSKI M.: Znaczenie CSR w warunkach rynku pracownika [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2016, nr 95/2016 str. 567-576 ISSN 1641-3466