Sytnik Inessa, dr hab, prof. PO

2016

  1. SYTNIK I., STOPOCHKIN A., SYTNIK B.: Energy Security of Ukraine as a Key factor of European Integration: Theoretical Approaches and Methods of State Regulation of The System of Energy Supply Management [w:] Economy and Education of Ukraine: on the Road to EU; I. Britchenko (EDIT.); Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University in Nowy Sącz; Nowy Sącz 2016 str. 127-145/ 1,12 ark. Wyd. ISBN 978-83-88421-84-6
  2. SYTNIK I.: Development of industrial enterprises in Poland: financial problems and prospects [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Nr 8/2015; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Gliwice 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 73-91 ISSN 2353-8899
  3. SYTNIK I.: Eurazjatycka Unia Gospodarcza – alternatywa eurointegracji Ukrainy lub droga donikąd [w:] National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine; A. Pawlik, K. Shaposhnykov (RED.), Wyd. Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji, Kielce 2016 str. 5-23; 1,02 ark. Wyd. ISBN 978-9934-8585-4-3
  4. SYTNIK I.: Koszty i korzyści potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej [w:] Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій; W. Duczmal, T. Nestorenko, T. Pokusa (RED.); Wyd. Państwowy Pedagogіchny Universit w Berdyansku; 2016 str. 271-293, 1,6 ark. Wyd. ISBN 978-617-7291-44-1
  5. SYTNIK I.: Potencjalne członkostwo Ukrainy w unii europejskiej: kryteria do zrealizowania i kierunki współpracy [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Nr 9/2015; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Gliwice 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 89-103 ISSN 2353-8899
  6. Sytnik I., Stopochkin A., Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle wyzwań demograficznych, Przegląd Nauk Stosowanych, Nr 11/2016, Opole, 2016 W DRUKU
  7. SYTNIK I, STOPOCHKIN A.: Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle wyzwań demograficznych [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, M. Zieliński (RED.), Nr 11/2016 str. 34-48 ISSN 2353-8901
  8. SYTNIK I., STOPOCHKIN A.: Механизм государственного управления устойчивым развитием национальной социально-экономической системы и специфика его реализации в Украине (Mechanizm zarządzania zrównoważonym rozwojem systemu społeczno-gospodarczego i specyfika jego realizacji na Ukrainie) [w:] Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels; Wyd. Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Kaunas, Lithuania 2016 str. 51-67/ a.w. 1,4/ całość str. 320/ a.w. 26 ISBN 978-9934-8643-1-5