Klosa Sabina, mgr

2016

  1. KLOSA S.: Konkurencyjność polskich województw pod względem poziomu życia społeczeństwa [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Ł. Mach (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 91-104/ 0,7 a.w./str. 169/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-62235-64-0
  2. Klosa S. (2016): Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce (w druku) W DRUKU 
  3. Klosa S. (2016): Zróżnicowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce (w druku) W DRUKU