Klosa Sabina, mgr

2017

  1. KLOSA S., OLECHNOWICZ A.: Zmiany na rynku nieruchomości w Opolu w latach 2005-2015 [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, Ł. Mach (RED.), Nr 14/2017 str. 72-89 ISSN 2353-8899 Politechnika Opolska 1 5
  2. KLOSA S.: Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Gospodarka i państwo, J. Nyćkowiak, J. Leśny (RED.), Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017 str. 14-21/ a.w. 0,5/ całość: a.w. 11,5, str. 130 ISBN 978-83-65362-48-3 Politechnika Opolska 1 5
  3. KLOSA S.: Wewnątrzregionalne zróżnicowanie informatyzacji polskich szkół [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne; Część IV, J. Nyćkowiak, J. Leśny (RED.), Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017" str. 43-51/ a. w. 0,5/ całość a. w. 12,4 ISBN 978-83-65677-19-8 Politechnika Opolska 1 5
  4. KLOSA S.: Zróżnicowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Gospodarka i państwo, J. Nyćkowiak, J. Leśny (RED.), Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017 str. 22-30/ a.w. 0,6/ całość: a.w. 11,5, str. 131 ISBN 978-83-65362-48-4 Politechnika Opolska 1 5

2016

  1. KLOSA S.: Konkurencyjność polskich województw pod względem poziomu życia społeczeństwa [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Ł. Mach (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 91-104/ 0,7 a.w./str. 169/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-62235-64-0
  2. Klosa S. (2016): Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce (w druku) W DRUKU 
  3. Klosa S. (2016): Zróżnicowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce (w druku) W DRUKU