Sadovnicova Ludmiła, dr hab., prof. PO

2015

  1. SADOVNICOVA L. Problemy i perspektywy przygotowania specjalistów w dziedzinie zarządzania personelem. Budowa modeli psychologicznych specjalistów w dziedzinie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Nauki społeczne a kształtowanie osobowości; Z. 147, Politechnika Opolska, Opole 2015 str. 37-58/ 1 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-65235-10-7
  2. SADOVNICOVA L., ARCHIPOVA N.: Миграция гуманитарные технологии и механиэмы вэаимодействия регионалных и обраэовательных структур [w:] Barometr regionalny. Analizy i prognozy; Tom 13, Nr 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015 str. 147-152 Politechnika Opolska 1644-9398
  3. SADOVNICOVA L., CHARAŚNA-BLACHUCIK J. (RED.): Nauki społeczne a kształtowanie osobowości; Z. 147, Politechnika Opolska, Opole 2015 str. 186 Politechnika Opolska 978-83-65235-10-7
  4. SADOVNICOVA L., FOLTYS J., SMOLKA Z.: Antropologiczne aspekty zarządzania w filozofii Platona [w:] Вэстник; RSUH/RGGU Bulletin No 3(146), Academic Journal; Series: Economics. Management. Law, Moskwa 2015 str. 21-37 Politechnika Opolska 2073-6304

2014

[1] SADOVNICOVA L., ADAMSKA M., SILIN A., ARKHIPOVA N. (AUT.): Słownik menadżera zasobów ludzkich, SKRYPT nr 299, Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Opole 2014, Str. 174/11,4 ark. wyd., ISBN 978-83-64056-70-3/ISSN 1427-9932

[2] SADOVNICOVA L.: Przywództwo w grupie pracowniczej a sprawowanie władzy [w:] Czas przemian społeczeństwa krajów Europy środkowo-wschodniej w okresie transformacji, A. Sosnowski (RED.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii, Olsztyn 2014, s. 151-154, ISBN 978-83-87867-87-4