Bębenek Piotr, dr.inż.

2017

  1. BĘBENEK P.: [w:] 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Conference Proceedings. Ecology, Economics, Education and Legislation; Wyd. STEF92 Technology, Albena, Bulgaria 2017

2016

  1. BĘBENEK P.: The functioning of outsourcing in the Polish farms - success and failure in outsourcing Project, SOCIALSGEM, 3th International Multidisciplinary Scientific Conferences SGEM2016, Social Sciences&Arts Conference Procedings, Bulgaria 2016, str. 733-740, ISBN 978-619-7105-75-9 W DRUKU
  2. BĘBENEK P.: Analiza kosztów i korzyści [w:] EKONOMIA: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych; K. Malik (RED.); Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 31-38/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-10
  3. BĘBENEK P.: Project and innovation management in agriculture - outsourcing and protection of the environment in Poland [w:] 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. Book 5. Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings. Volume III. Environmental Economics, Education & Accreditation in Geoscience; Wyd. STEF92 Technology Ltd.; 2016 str. 461-468, 0,5 ark. Wyd. ISSN 978-619-7105-67-4
  4. BĘBENEK P.: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie - benchmarking kryteriów oceny innowacyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych [w:] Marketing i Rynek; Nr 10/2016 str. 16-32 ISSN 1231-7853
  5. BĘBENEK P.: Zarządzanie procesami i innowacjami w rolnictwie [w:] Organizacja i zarządzanie; Wyd. Politechniki Śląskiej, Z. 96/2016; Gliwice 2016 str. 15-27 ISSN 1641-3466

2015

[1] BĘBENEK P: Enterprise Innovation Management - Integration of the Process, Product, Marketing and Organization Changes [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Krzysztof Malik, Łukasz Dymek (EDIT.); Wyd. Difin, Warszawa 2015 str. 165-175; 0,5 ark. wyd. 978-83-7930-785-2

2014

[1] BĘBENEK P.: Nowe idee i wyzwania w odnowie wsi [w:] Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i agrarne ludności wiejskiej w latach 2002-2012. Wybrane problemy na przykładzie województwa opolskiego, K. Polek-Duraj (RED.), Seria: Studia i Monografie, Z. 380, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, str. 147-160, ark. 1 wyd./całość 10,4 a. w. ISBN:978-83-64056-63-5