Markova Viera, prof. dr hab. inż.

2016

  1. Markova, V., Lesnikova, P. 2016. Corporate Sustainability Concept as an Instrument of Firm´s Development. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2016, s. 16. ISSN 1426-9724. W DRUKU

2013

  1. MARKOVÁ V., ELEXA Ľ., LESÁKOVÁ Ľ., ŠMARDOVÁ Ľ.: Wsparcie institucjonalnedla małych i śtrednich presiębiorstw w regionie bańskobystrzyckim [w:] Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej – przykłady i doświadczenia, Opole: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, 2013 str. 21 – 48 (podiel 20 %, 0,25 AH) ISBN 978-83-60760-82-6