Kurpiers Dorota, dr

2017

  1. KURPIERS D.: Nauka zawodu [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 61-80/ a.w. 0,7 ISBN 978-83-61915-61-4
  2. KURPIERS D.: Struktury i mechanizmy wewnątrzkorporacyjne [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 39-60/ a.w. 0,8 ISBN 978-83-61915-61-4
  3. KURPIERS D.: Organizacja rzemiosła[w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 14-38/ a.w. 0,7 ISBN 978-83-61915-61-4
  4. KURPIERS D.: Regulacje pracy rzemieślniczej od czasów najdawniejszych do początku XX w. [w:] Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim; W. Musialik (RED.), Wyd. Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole, Opole 2017 str. 13-80 ISBN 978-83-61915-61-5

2015

[1] KURPIERS D.: „Lutry” i „kociki” [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku; B. Linek, M. Michalczyk (RED.); Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu; Opole 2015 str. 40-43/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7126-306-4
[2] KURPIERS D.: Boże Ciało [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku; B. Linek, M. Michalczyk (RED.); Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu; Opole 2015 str. 317-319/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7126-306-4
[3] KURPIERS D.: Chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku; B. Linek, M. Michalczyk (RED.); Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu; Opole 2015 str. 313-316/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7126-306-4
[4] KURPIERS D.: Górnośląska pobożność [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku; B. Linek, M. Michalczyk (RED.); Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu; Opole 2015 str. 73-76 / 0,5 ark. Wyd. 978-83-7126-306-4
[5] KURPIERS D.: Konferencje św. Wincentego à Paulo w diecezji wroclawskiej w latach 1848-1914; Biblioteka Teologiczna, Wydział teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Wydawnictwo Emmanuel; Katowice 2015 str. 198/ 12 ark. Wyd. 978-83-63757-86-1
[6] KURPIERS D.: Od Ficka do Kapicy – walka księży z alkoholizmem [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku; B. Linek, M. Michalczyk (RED.); Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu; Opole 2015 str. 170-173/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7126-306-4
[7] KURPIERS D.: Pielgrzymki na Górę św. Anny, do Piekar Śląskich i Częstochowy [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku; B. Linek, M. Michalczyk (RED.); Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu; Opole 2015 str. 320-323/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7126-306-4
[8] KURPIERS D.: Święta Jadwiga Śląska, symbol i inspiracja [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku; B. Linek, M. Michalczyk (RED.); Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu; Opole 2015 str. 120-122/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7126-306-4
[9] KURPIERS D.: Święty Jacek i błogosławiony Czesław [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku; B. Linek, M. Michalczyk (RED.); Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu; Opole 2015 str. 117-119/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7126-306-4
[10] KURPIERS D.: Święty Jan Nepomucen – sentyment do przeszłości [w:] Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku; B. Linek, M. Michalczyk (RED.); Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu; Opole 2015 str. 128-130/ 0,5 ark. Wyd. 978-83-7126-306-4

2014

[1]KURPIERS D.: Przyjaciel poszukiwany. Anonse ze Śląska w tygodniuku „Die Freundschaft” w latach 1919-1921 [w:] Kwartalnik Opolski, Rok LIX, Nr 1/2013, s. 85-108, ISSN 0023-592X

[2] SCHREIBER-KURPIERS D., MUSIALIK W.: Analiza sił spajających i destrukcyjnych grupy społeczne na Śląsku w okresie pruskim (1740-1914), [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” nr 3 , 2014 s. 66-85 (1 a. w.), ISSN 0037–7511
[3] SCHREIBER-KURPIERS D.: Etniczność mieszkańców regionu śląskiego (do 1914 r.) [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” , nr 3, 2014, s. 87-104 (1,5 a. w.), ISSN 0037–7511

2013

  1. KURPIERS D.: Kościół ewangelicki w Tychach [w:] Tychy. Monografia historyczna, R. Kaczmarek (RED.), Tychy 2011, str. 668-680. str. 756, (nie wykazane wcześniej) ss. 756, (s.12) ISBN 978-83-911728-0-3.
  2. KURPIERS D.: Związki wyznaniowe w Tychach [w:] Tychy. Monografia historyczna, R. Kaczmarek (RED.), str. 681-685, Tychy 2011 (nie wykazane wcześniej) ss 756 (s.5) ISBN 978-83-911728-0-3.
  3. SCHREIBER-KURPIERS D.: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, Wyd. Emanuel, Opole 2012 (nie wykazane wcześniej) s. 145/ark. wyd. 10 ISBN 978-83-63757-37-3

2011

[1] SCHREIBER-KURPIERS D., RENTIER M.: Życie codzienne żołnierzy francuskich na Górnym Śląsku w latach 1920-1922 na podstawie korespondencji pocztówkowej. W obcym kraju… . Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku 1920-1922, red. S. Rosenbaum, Katowice 2011. (s. 299-322, 1 arkusz), wyd. Muzeum Śląskie w Katowicach, IPN, oddział w Katowicach. ISBN 978-83-62593-08-8
[2] SCHREIBER-KURPIERS D.,  SZYMANSKI A.: Czas burz i zamętu (1532-1815) [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), s. 57-83, Urząd Miasta Opola,  Opole 1911. (2 arkusze),  ISBN 978-83-87401-00-9
[3] SCHREIBER-KURPIERS D.: Niemiecki krajobraz kulturalny miasta [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 273-283. (1 arkusz)    ISBN 978-83-87401-00-9
[4] SCHREIBER-KURPIERS    D.: Augustini Wilhelm Leopold, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 341; ISBN 978-83-87401-00-9
[5] SCHREIBER- KURPIERS D, JANICKI B.: Beck Leo, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 341-342.
[6] SCHREIBER- KURPIERS D.: Baldy Stefan, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 342-343.
[7] SCHREIBER- KURPIERS D.: Bergman Karoline, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s.344.    
[8] SCHREIBER- KURPIERS D.: Glazer Max w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 346.
[9] SCHREIBER- KURPIERS D.: Goretzki Franz, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 346-347.    
[10] SCHREIBER- KURPIERS D.: Hohenzollern Jerzy, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 348-349.    
[11] SCHREIBER- KURPIER  D.: Huesing Klara, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911,  s. 349-350
[12] SCHREIBER- KURPIERS D.: Jop Franciszek, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911,  s. 352-353.
[13] SCHREIBER- KURPIERS D.: Kominek Bolesław, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 355.    
[14] SCHREIBER- KURPIERS D.: Kremser Fryderyk Wilhelm, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 358.    
[15] SCHREIBER- KURPIERS D.: Lorinser Karl Ignaz, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911,  s. 359.    
[16] SCHREIBER- KURPIERS D.: Mosso Sergiusz, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 360-361.
[17] SCHREIBER- KURPIERS D.: Omańczyk Edmund Antoniusz, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 362-363.
[18] SCHREIBER-KURPIERS D.,  ŚMIETAŃSKI R.: Śmietański Adam, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s. 366.
[19] SCHREIBER- KURPIERS D.: Wiener Adolf, w: Opolanie (biogramy), [w:] Opole, dzieje i tradycja, . Linek, K. Takra, U. Zajączkowska (RED.), Urząd Miasta Opola, Opole 1911, s.367-368.

2010

[1]    SCHREIBER-KURPIERS D.: Obyczajność w paragrafie. Lex „Heinze“ - czy była dyskusja na Śląsku? w: Studia o sztuce i pięknie. Oblicza sztuki, t. 3, Opole 2010, ISBN: 978-93-928725-6-6, (1 arkusz.)

2009

[1] SCHREIBER-KURPIERS D.: Aktywizacja społeczeństwa na wschodnich terenach państwa pruskiego. Wpływ Kościoła katolickiego [w:] W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu. Red. naukowa Rajmund Morawski, Teresa Jemczura. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Racibórz 2009, s. 92-99., prawa autorskie D. Schreiber Kurpiers, afiliacja Politechnika Opolska   

[2] SCHREIBER-KURPIERS D.: Chrześcijańskie i pozawyznaniowe stowarzyszenia i organizacje dobroczynne kobiet na terenie Opola w XIX w. (do wybuchu I wojny światowej) „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2009, t. 42, z. 1, s. 157-170.

2008
[1]    SCHREIBER-KURPIERS D.: Opole pod rządami Habsburgów i Hohenzollernów. Bibliografia rozumowana i jej niedobory [w:] Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta. Pod  red. B. Lineka i K. Tarka. PIN - Instytut Śląski w Opolu. Opole 2008. Str. 36-48.  7 arkuszy (1 arkusz). 
[2]    SCHREIBER-KURPIERS D.: Problem z pamięcią społeczną i próby budowania wizerunku regionu. Przykład województwa opolskiego. [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Tom. I. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 215-226.

2007

 [1]    SCHREIBER-KURPIERS D., REYTIER M. E.: Niepoślubione żony. Przyczynek do pobytu wojsk międzysojuszniczych na Górnym Śląsku  [w:] W 85 rocznicę. Redakcja naukowa Zbigniew Kapała. Instytut Historii Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu,  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Bytom 2007. Str. 180-189.
[2]    SCHREIBER-KURPIERS D.: Kościół ewangelicki w Bieruniu Nowym [w:] Bieruń. Monografia historyczna. Pod red. Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Myszora.  Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruń. Bieruń 2007.  Str. 297-302.
[3]    SCHREIBER-KURPIERS D., BERNAT M.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Śląska Opolskiego  w XIX-XXI wieku [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 63-80.

2006

[1]    SZCHREIBER-KURPIERS D.: Bieniossek Josef [w:] Leksykon Duchowieństwa Represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Praca zbiorowa pod red. nauk. Jerzego Myszora, T. III, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 9-10.
[2]    SZCHREIBER-KURPIERS D.: Jacek Źurek    Welcel Henryk [w:] Leksykon Duchowieństwa Represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Praca zbiorowa pod red. nauk. Jerzego Myszora, T. III, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 258-259.
[3]    SZCHREIBER-KURPIERS D.: Jerzy Myszor    Jodłowski Tadeusz [w:] Leksykon Duchowieństwa Represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Praca zbiorowa pod red. nauk. Jerzego Myszora, T. III, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 84-85.
[4]    SZCHREIBER-KURPIERS D.: Müller Alfons [w:] Leksykon Duchowieństwa Represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Praca zbiorowa pod red. nauk. Jerzego Myszora,. T. III,. Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 135-138.
[5]    SZCHREIBER-KURPIERS D.: Sonsalla Anna [w:] Leksykon Duchowieństwa Represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Praca zbiorowa pod red. nauk. Jerzego Myszora, T. III, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 218.
[6]    SZCHREIBER-KURPIERS D.: Spilla Józef  [w:] Leksykon Duchowieństwa Represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Praca zbiorowa pod red. nauk. Jerzego Myszora, T. III, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 221-224.
[7]    SZCHREIBER-KURPIERS D.: Zug Alois [w:] Leksykon Duchowieństwa Represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, Praca zbiorowa pod red. nauk. Jerzego Myszora, T. III, Verbinum –Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2006, Str. 269.

2005

[1]    SCHREIBER-KURPIERS D.: The Contribution of Woman to Historical Scholarship in Poland. Humanitas. The Journal of the George Bell Institute. 2005. Vol. 6. Nr. 2. Str. 180-193
[2]    SCHREIBER-KURPIERS D.: Z historii opieki nad człowiekiem starym. Zakład św. Aleksego w Opolu (XIX-XX w.). Tom 38. Z. 1. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 2005. Str. 198-215