Ruszczak Bogdan, dr inż.

2017

  1. RUSZCZAK B., KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: Non-Salary employment conditions offered to foreigners legally employed in Poland (study based on the Opole Voivodeship data) (Pozapłacowe warunki zatrudnienia oferowane obcokrajowcom podejmujacym legalną pracę w Polsce (przykład województwa opolskiego) [w:] Central and Eastern European Journal of Management and Economics; Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Vol. 5, No 1/2017 str. 77-91 ISSN 2353-9119 Politechnika Opolska 0 0

2016

  1. RUSZCZAK B., KUBICIEL-LODZIŃSKA S.: The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study [w:] International Migration; Wyd. Wiley, 2016 str. 1-13 eISSN 1468-2435 ISSN 0020-7985
  2. RUSZCZAK B.: Ocena efektywności ekonomicznej i finansowej projektów rozwojowych - wybrane narzędzia [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicznych, K. Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 169-198/ 1,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9

2015

[1] RUSZCZAK B., MISIURSKI P.: Innovations related to the low emission technologies and renewable sources of energy [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation, K. Malik,Ł. Dymek (EDIT.), Difin, Warszawa 2015 str. 138-148/ 0,5 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-7930-785-2
[2] RUSZCZAK B.: Extreme Value Analysis of Wet Snow Loads on Power Lines [w:] IEEE Transactions on Power Systems, Volume 30; Issue 1; Politechnika Opolska 0885-8950

2014

[1]RUSZCZAK B., TOMASZEWSKI M.: Wspomaganie procesu eksploatacji napowietrzynych linii elektroenergetycznych przez ograniczenie wpływu zimowych zjawisk atmosferycznych, Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo – energetycznej, 5/2014 (719), 4 s. (279-282),ISSN 0013-7294

2013

  1. RUSZCZAK B., DZIERŻANOWSKI Ł., TOMASZEWSKI M.: Frequency of Power Line Failures in Life Cycle Cost Analysis, IEEE, Electrodynamic And Mechatronic Systems, Zawiercie 2013 2s ISBN 978-1-4673-5589-6
  2. RUSZCZAK B., SZEWCZYK M., TŁUCZAK A.: Wykorzystanie doświadczeń badań foresight dla projekcji rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim [w:] Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu Nr 3(35)/2013 s. 9 (str. 63-72) ISSN 1643-7772
  3. RUSZCZAK B., TOMASZEWSKI M.: Analysis of frequency of occurrence of weather conditions favouring wet snow adhesion and accretion on overhead power lines in Poland [w:] Cold Regions Science and Technology, vol. 85, 2013 s. 7 ISSN 0165-232X

 

2012

[1] RUSZCZAK B., TOMASZEWSKI M.: Badanie częstości występowania warunków atmosferycznych prowadzących do awarii linii elektroenergetycznych w określonej lokalizacji. Wybrane zagadnienia gospodarki remontowej energetyki, [w:] S. Zator, M. Tomaszewski (RED.), Nowa Energia, pp. 17-30, Racibórz 2012 W DRUKU - ISBN 978-83-928582-8-7
[2] RUSZCZAK B., TOMASZEWSKI M.: Upcoming changes in investment support system of renewable energy sources in Poland, [w:] Nowa Energia, ogólnopolski dwumiesięcznik, Nr 2(26)/2012. str. 90-91, Racibórz 2012 - ISSN 1899-0886
[3] RUSZCZAK B.: Potencjał inwestycyjny i narzędzia wspierania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, [w:] M. Adamska, M. Szewczuk-Stępień (RED.), Know How – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Rozwinięcie i synteza wyników, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 115-142, Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-02-7

2011

[1] RUSZCZAK B., TŁUCZAK A., SZEWCZYK M.: Projekcja inicjatyw klastrowych w województwie opolskim [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wydawnictwo instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011, str. 16-27, Całość: tron, 11,2 ark wyd. ISBN 978-83-62105-77-9, ISBN 978-83-62683-09-3
[2] RUSZCZAK B., TŁUCZAK A., SZEWCZYK M.: Metoda delficka [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wydawnictwo instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011, str. 28-38, Całość: tron, 11,2 ark wyd. ISBN 978-83-62105-77-9, ISBN 978-83-62683-09-3
[3] RUSZCZAK B., TŁUCZAK A., SZEWCZYK M.: Metoda delficka w badaniach inicjatyw klastrowych w Polsce [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wydawnictwo instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011, str. 43-58, Całość: tron, 11,2 ark wyd, ISBN 978-83-62105-77-9, ISBN 978-83-62683-09-3
[4] RUSZCZAK B., TŁUCZAK A., SZEWCZYK M.: Metoda delficka w badaniach inicjatyw klastrowych na świecie [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wydawnictwo instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011, str. 62-80, Całość: tron, 11,2 ark wyd. ISBN 978-83-62105-77-9, ISBN 978-83-62683-09-3
[5] RUSZCZAK B., TŁUCZAK A., SZEWCZYK M.: Analiza koncentracji [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wydawnictwo instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011, str. 82-104, Całość: tron, 11,2 ark wyd. ISBN 978-83-62105-77-9, ISBN 978-83-62683-09-3
[6] RUSZCZAK B., TŁUCZAK A., SZEWCZYK M..: Potencjał województwa opolskiego w kontekście analizy zmian udziałów branż [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wydawnictwo instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011, str. 105-116, Całość: tron, 11,2 ark wyd. ISBN 978-83-62105-77-9, ISBN 978-83-62683-09-3
[7] RUSZCZAK B., TŁUCZAK A., SZEWCZYK M.: Analiza wyników pierwszej rundy badania delfickiego [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wydawnictwo instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011, str. 120-137, Całość: tron, 11,2 ark wyd.     ISBN 978-83-62105-77-9, ISBN 978-83-62683-09-3
[8] RUSZCZAK B., TŁUCZAK A., SZEWCZYK M.: Analiza wyników drugiej rundy badania delfickiego. [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Wojciech Duczmal, Witold Potwora (RED.), Wydawnictwo instytut Śląski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2011, str. 139-165, Całość: tron, 11,2 ark wyd. ISBN 978-83-62105-77-9, ISBN 978-83-62683-09-3

2009

[1] RUSZCZAK B.: Analiza ryzyka w elektrowni wiatrowej. Dwumiesięcznik, Nowa Energia, Nr 5(11)/2009. Wydawca: Nowa Energia. 2009, str. 50-54. Politechnika Opolska   

[2] RUSZCZAK B.: Komputerowa symulacja procesów związanych z ryzykiem przy wykorzystaniu środowiska ADONIS [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Pod redakcją naukową Ryszarda Knosali, Opole 2009, Tom II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją,  str. 364-368   

[3] RUSZCZAK B.: Methods of evaluation of efficiency of investing in renevable energy sources  [w:] The Prospects of Scientific and Economic Collaboration European Union and China in XXI Century: Multi-Aspects Cooperation, ed. M. Dytczak. Studia i Monografie, z.249, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009, str. 165-168. 

2008
[1]    RUSZCZAK B.: Wspomaganie zarządzania ryzykiem projektów energetycznych  [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 313-319.
[2]    RUSZCZAK B., CHWASTYK P.: Dostępność serwisów internetowych organizacji samorządowych regionu opolskiego [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Pod red. Ryszarda Knosali. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Tom II. Opole 2008.

2007

[1]    RUSZCZAK B., BŁASZCZYK K.: Wielowymiarowe reguły asocjacji w modelowaniu tendencji rozwojowych MŚP [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 159-169.
2006

[1]    RUSZCZAK  B., KNOSALA R.: Otwarte oprogramowanie jako jeden ze sposobów obniżenia kosztów, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006.
[2]    RUSZCZAK B., KNOSALA R.: Komputerowo wspomagane podejmowanie decyzji w zarządzaniu zapasami [w:] Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu, Red. nauk. Jan T. Duda i Wiesław Waszkielewicz, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków 2006, Str. 296-300.

2005

[1]    RUSZCZAK B.: Zastosowanie metody klasyfikacji zapasów ABC – XYZ, Zbiór prac pod red. R. Knosali, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom II, WNT, Warszawa, 2005, s. 336-341