Kolasa-Więcek Alicja, dr hab. inż., prof. PO

2016

 1. KOLASA-WIĘCEK A.: I Ekonomia: klasyfikacje, metody i paradygmaty badawcze; 1.5 Nauki ekonomiczne a nauki techniczne [w:] Ekonomia: Przewodnik dla studentów i doktorantów kierunków technicnzych, K. Malik (RED.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 61-71/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-58-9
 2. Kolasa-Wiecek A., Segmentacja państw UE-28 w zakresie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa z wykorzystaniem analizy skupień, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, Nr 26, ISSN 1899-3230, ss. 72-81 W DRUKU

2015

[1] KOLASA-WIĘCEK A.: Aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w województwie opolskim [w:] Barometr Regionalny, Analizy i prognozy, Tom 13, Nr 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015 str. 89-98 1644-9398
[2] KOLASA-WIĘCEK A.: Modelling of GHGs in Livestock Farms and Its Significance [w:] Climate Change Impact on Livestock: Adaptation and Mitigation. Part IV, Sejian V., Gaughan J., Baumgard L. (EDIT.), Prasad C. b.m. Springer India str. 347-358 978-81-322-2264-4
[3] KOLASA-WIĘCEK A.: Stepwise multiple regression method of greenhouse gas emission modeling in the energy sector in Poland [w:] Journal of Environmental Sciences - China, str. 47-54 1001-0742

2013

 1. KOLASA-WIĘCEK A., BIŁOS Ł.: Wpływ chowu zwierząt gospodarskich na środowisko przyrodnicze [w:] Postępy technik przetwórstwa spożywczego nr 1, 2013, s. 118-122 s. 5 ISSN 0867-793X
 2. KOLASA-WIĘCEK A., BIŁOS Ł.: Wpływ wymiarów trasera na jakość niejednorodnych mieszanin ziarnistych uzyskiwanych w wychylnym mieszalniku obrotowym. [w:] Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 2, 2013, s. 128-131 s. 4 ISSN 0867-793X
 3. KOLASA-WIĘCEK A., JANOSEC J.: Misja i działalność sieci Enterprise Europe Network w zakresie wspierania sektora MŚP na przykładzie Polski i Republiki Czeskiej [w:] Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej – przykłady i doświadczenia, Szewczuk-Stępień Marzena (RED.), Opole: OCDL FRDL 2013, s. 73–83 s. 11/ ponad 0,5 ark./ całość 7 ark. wyd. ISBN 978-83-60760-82-6
 4. KOLASA-WIĘCEK A., KOSZELA K., WERES J., JAKUBOWSKI G.: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach tribologicznych [w:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 58(2), 2013, s.79-81 s. 3 ISSN 1642-686X
 5. KOLASA-WIĘCEK A., KOSZELA K.: Wykorzystanie narzędzi data mining w badaniu struktury upraw i chowu zwierząt w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej [w:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 58(1), 2013, s. 73-77 s. 5 ISSN 1642-686X
 6. KOLASA-WIĘCEK A., PISZ I.: Podejście do oceny efektywności realizacji projektów logistycznych z zastosowaniem rozmytych systemów wnioskujących [w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Lichota A., Majewska K. (RED.), Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013, s. 281-294 s. 11/ ok. 1 ark./ całość ponad 16 ark. wyd. ISBN 978-83-7664-646-8
 7. KOLASA-WIĘCEK A., PISZ I.: Wykorzystanie metody hierarchicznej w segmentacji państw europejskich w obszarze zasobów wodnych. -Gospodarka Wodna nr 2, 2013, s. 61-63 s. 3 ISSN 0017-2448
 8. KOLASA-WIĘCEK A.: Modeling greenhouse gas emissions from livestock farming in Poland with the use of stepwise multiple regression [w:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 58(1), 2013, s. 78-85 s. 8 ISSN 1642-686X
 9. KOLASA-WIĘCEK A.: Modelowanie emisji podtlenku azotu ze źródeł rolniczych z wykorzystaniem regresji liniowej [w:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 58(1), 2013, s. 86-89 s. 4 ISSN 1642-686X
 10. KOLASA-WIĘCEK A.: Podobieństwa Polski w strukturze upraw i chowu zwierząt z krajami Unii Europejskiej [w:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 58(1), 2013, s. 90-95 s. 6 ISSN 1642-686X
 11. KOLASA-WIĘCEK A.: Recursive partitioning application in the assessment of the climatic conditions impact of non-CO2 GHGs on agricultural emissions [w:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 58(1), 2013, s. 96-101 s. 6 ISSN 1642-686X
 12. KOLASA-WIĘCEK A.: The use of artificial neural networks in predicting direct N2O emissions from agricultural soils [w:] Ecological Chemistry and Engineering S Vol. 20, no. 2, 2013, s. 419–428 s. 10 ISSN 1898-6196
 13. KOLASA-WIĘCEK A.: The use of cluster analysis in the clasiffication of similarities in variables associated with agricultural greenhouse gas emission [w:] Wieś i Rolnictwo nr 1, 2013, s. 59-66 s. 8 ISSN 0137-1673
 14. KOLASA-WIĘCEK A.: Use of the classification tree modeling to investigate the influence of crops on N2O and CH4 emissions released from the agricultural sector [w:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 58(1), 2013, s. 102-106 s. 5 ISSN 1642-686X

2012

[1] KOLASA-WIĘCEK A., TUKIENDORF M.: Zastosowanie metod grupowania aglomeracyjnego w segmentacji państw Unii Europejskiej, [w:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2012 Vol. 57(1), str. 80-82, Poznań 2012 - ISSN 1642-686X
[2] KOLASA-WIĘCEK A.: Analiza składowych głównych w ocenie zależności sposobu użytkowania gruntów z emisją gazów cieplarnianych z rolnictwa, [w:] Inżynieria Rolnicza z. 2(137) t. 2, 2012, str. 105-112, Kraków 2012 - ISSN 1429-7264
[3] KOLASA-WIĘCEK A.: Perspektywy rozwojowe energetyki odnawialnej w województwie opolskim, [w:] Barometr regionalny, Nr 2(28)/2012, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, str. 107-113, Zamość 2012 - ISSN 1644-9398
[4] KOLASA-WIĘCEK A.: Regression Modeling of Agrriculture Greenhouse Gases Emissions in Poland, [w:] ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING A, Vol. 19 No 11, str. 1383-1391, Opole 2012 - ISSN 1898–6188
[5] KOLASA-WIĘCEK A.: Wykorzystanie metody PCA w analizie parametrów powiązanych z rolniczymi emisjami gazów cieplarnianych w Europie, [w:] Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2005 Vol. 57(1), str. 77-79, Poznań 2012 - ISSN 1642-686X

2011

[1] KOLASA-WIĘCEK A.: Szacowanie wielkości emisji CH4 z produkcji zwierząt gospodarskich w Polsce z wykorzystaniem sieci neuronowej, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1/2011, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa, str.117-120, ISSN 0867-793X
[2] KOLASA-WIĘCEK A.: Analiza zależności i siły związku między zużyciem nawozów azotowych a rodzajem upraw w Polsce, Poznań 2011, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 56(2), str. 87-89, ISSN 1642-686X
[3] KOLASA-WIĘCEK A.: Prognozowanie wielkości emisji CH4 z fermentacji jelitowej oraz  hodowli zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej Flexible Bayesian Models, Poznań 2011, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering vol. 56(2), str. 90-93, ISSN 1642-686X
[4] KOLASA-WIĘCEK A.: Modelowanie emisji CH4 w sektora rolnego w Polsce z wykorzystaniem regresji liniowej, PIMR, Poznań, Technika rolnicza, ogrodnicza, leśna nr 2/2011, str.16-17,    ISSN 1732-1719
[5] KOLASA-WIĘCEK A., KRÓLCZYK J.: USING neurAL nETWORKS IN THE procesS OF miXING HETEROGENEOUS GRANULAR materiaLs, Agricultural Engineering  7(132), 2011, str. 133-138, W DRUKU
[6] KOLASA-WIĘCEK A.: Produkowane i oczyszczane ścieki przemysłowe w województwie opolskim, Innowacyjna Opolszczyzna nr 1(13) 2011, str. 21-23, ISSN 1896-6799
[7] KOLASA-WIĘCEK A.: Application of Artificial Intelligence in Environmental Sciences – Forecasting CO2 Emission in Poland, Artificial Neural Networks – Application,  INTECH Rijeka, Edited by Chi Leung Hui, 2011, pp. 407- 422 , ISBN 978-953-307-188-6

2010

[1] KOLASA–WIĘCEK A.: Czy efektywne mikroorganizmy zrewolucjonizują świat, 2010/1, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2010, str. 66-69. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Politechnika Opolska, 6
[2] KOLASA–WIĘCEK A.: Exploatation of Water resources of the province of Opole – forecasting with use of artificial neural networks , 2010, Vol. 17, nr 3, str.  364-371. Ecological Chemistry and Engineering S, Politechnika Opolska, 13
[3] KOLASA-WIĘCEK A.: Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – województwo opolskie na tle kraju, 2010 nr 2(11), str. 10-12. Innowacyjna Opolszczyzna, Politechnika Opolska
[4] KOLASA–WIĘCEK A.: The Use of Multidirectional Analysis to Assess the Impact of Selected Parameters on the GHG Emissions from the Agricultural Sector in the EU, ISBN: 978-615-5018-08-4, str. 101-107. (artykuł na płycie CD). International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, 18-19 November 2010, Budapest, Hungary, Óbuda University, Politechnika Opolska

2009

[1] KOLASA-WIĘCEK A.:  The Use of Artificial Neural Network, Flexible Bayesian Models, in Progonosticating the Amount of Sewage in Poland [w:] Polish Journal of Environmental Studies. Edited by Lech Dzienis, Sewage Sludge and Waste Solids Disposal Systems in Agricultural and Industrial Regions – Selected Problems, Hard Publishing Company, Series of Monographs, 2009, vol. 6, s. 55-59. Politechnika Opolska   

[2] KOLASA–WIĘCEK A.: Energia wody i jej potencjalne możliwości energetyczne, Innowacyjna Opolszczyzna,2009 nr 2(8), s.10-11   

[3] KOLASA–WIĘCEK A.: Forecasting of the Emission of a Particulate Pollution in the Opole Region with Use of an Artificial Neural Network [w:] The Prospects of Scientific and Economic Collaboration European Union and China in XXI Century, Environmental Protecion and Technology, Polish-Chinese-German 2009 Opole International Conference, Scientific Editors: S. Grzeszczyk, M. Tukiendorf, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009, s. 221-228. Politechnika Opolska   

[4] KOLASA-WIĘCEK A.: Influence of Selected Parameters on CO2 Emission in Poland – Modelling with the Use of Neural Networks, [w:] Polish Journal of Environmental Studies, 2009,vol. 18, No. 3A, s. 149-154. Politechnika Opolska 

[5]  KOLASA-WIĘCEK A.: Prognozowanie zużycia wody w zależności od zmieniającej się liczby mieszkańców na Opolszczyźnie z wykorzystaniem sieci neuronowych [w:] Gospodarka Wodna,  Wydawnictwo SIGMA-NOT, Nr 9/2009, str. 364-366. Politechnika Opolska   

[6] KOLASA-WIĘCEK A.: Rozwój energetyki wiatrowej oraz potencjalne możliwości wykorzystania energii wiatru w Polsce z uwzględnieniem województwa opolskiego [w:] Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009,  str. 150-158.  Politechnika Opolska   

[7] KOLASA–WIĘCEK A.: Wodór jako potencjalne źródło energii dla silników spalinowych, Innowacyjna Opolszczyzna,2009 nr 3(9), s.10-13   

[9] KOLASA–WIĘCEK A.:,  Forecast of the forest area in Poland with the use of artificial neural networks, 2009, Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry, 2009, Vol. 51(2), 176–180

2008

[1]    KOLASA–WIĘCEK A.: Forecasting the Waste Quantity by the Means of Artifical Neutral Networks in Relation to Changing Factors on the Example of the Opole Voivodship. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 17, No. 3A, 2008, pp. 294 – 297.
[2]    KOLASA-WIĘCEK A.: Organizmy modyfikowane genetycznie – próba oceny świadomości społeczeństwa polskiego. Warszawa 2008. Postępy techniki przetwórstwa spożywczego. Nr 2/2008. Str. 57-59.
[3]    KOLASA-WIĘCEK A.: Potencjał energetyczny Opolszczyzny w zakresie produkcji ze źródeł odnawialnych [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 131-141.

2007

[1]    KOLASA-WIECEK A.: Wyznaczenia funkcji opisującej przebieg procesu mieszania niejednorodnych materiałów sypkich w mieszalniku bębnowym. Postępy techniki przetwórstwa spożywczego. Wyższa Szkoła Menedżerska. Warszawa 2007. Nr 2. Str. 50-52.
[2]    KOLASA-WIĘCEK A., GŁODEK E.: Biogaz –potencjalne źródło energii dla województwa opolskiego. Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o. Opole 2007. Nr  41/42. Str. 45-55.
[3]    KOLASA-WIĘCEK A.: Wpływ długości i średnicy mieszalnika na stopień zmieszania materiałów sypkich [w:] Inżynieria Rolnicza. Kraków 2007. Nr 6. Str. 81-88. P
[4]    KOLASA-WIĘCEK A.: Wpływ gęstości materiałów sypkich na jakość mieszaniny podczas procesu mieszania w mieszalniku bębnowym. НАУКОВИЙ ВІСНИК, Зырник нагково – техничних праць. Львів: УНЛТУУ 2007. Випуск 17.2. Str. 67-74.
[5]    KOLASA-WIĘCEK A.: Źródła zaopatrzenia w wodę: studium przypadku dla miasta Opola [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole. 2007. Str. 465-471.
2006

 [1]    KOLASA-WIĘCEK A.: Segregacja podczas mieszania niejednorodnych materiałów ziarnistych w mieszalniku bębnowym, Postępy techniki przetwórstwa spożywczego, Nr 2/2006, Opola 2006, str. 32-34.

2005

[1]    KOLASA-WIĘCEK A., BOSS J.: Mieszanie materiałów ziarnistych o różnej gęstości w mieszalniku bębnowym, Postępy techniki przetwórstwa spożywczego nr 2/2005, Warszawa, 2005, s. 68-70