Magdziarczyk Magdalena, dr

2011

[1] MAGDZIARCZYK M.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny przez organy władzy publicznej [w:] Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 27-42.    ISBN 978-83-62736-46-1

2009

[1] MAGDZIARCZYK M.: Glosa do uchwały NSA z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt II GPS 2/07, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2009, nr 1, s. 163-170   

[2] MAGDZIARCZYK M.: Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej jako determinanta rozwoju gospodarczego regionu [w:] Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Opole 2009, str. 67-80. Politechnika Opolska   

[3] MAGDZIARCZYK M.: Spojrzenie na wolność działalności gospodarczej jako na prawo podmiotowe, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, 2009, nr 1

 

1.opnt2.samorzad3.bg

4.abk

pge giek el opole pion rgb