Ciesielska Magdalena, dr inż.

2017

  1. CIESIELSKA M.: Implementation of ITIL Service Lifecycle in Small and Medium-sized Enterprises of Polish ICT Sector (Wdrożenie Cyklu Życia Usługi według ITIL w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach Polskiego Sektora ICT) [w:] Information Systems in Management, Wyd. Katedra Informatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Vol. 6, No 2/2017 str. 85-96 ISSN 2084-5537 Politechnika Opolska 1 5
  2. CIESIELSKA M.: Information technology service management dependency on competitive advantage of small and medium-sized enterprises in Poland [w:] Przegląd Nauk Ekonomicznych. Economic sciences review, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Nr XXVII, Łódź 2017 str. 45-54/ a. w. 0,5 ISSN 2544-221X Politechnika Opolska 1 5
  3. CIESIELSKA M.: Zarządzanie usługami IT jako źródło innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora ICT w Polsce [w:] Współczesna Gospodarka; Vol 8, Issue 4 (2017); Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego w Sopocie; 2017 str. 1-10 ISSN 2082-677X Politechnika Opolska
  4. CIESIELSKA M.: Powody, korzyści, bariery oraz kluczowe czynniki wdrożenia inicjatyw ITSM w ocenie małych przedsiebiorstw sektora oprogramowania w Polsce [w:] Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej; Seria: Studia i Monografie, Z. 475; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 69-84/ 0,5 a. w./całość: str. 179/ 12 a. w. ISBN 978-83-65235-96-2 Politechnika Opolska

2016

  1. CIESIELSKA M.: CSR a rozwój przedsiębiorstw mierzony wskaźnikami finansowymi i pozafinansowymi [w:] Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego; A. Zygmunt, J. Zygmunt (RED.), Seria: Studia i Monografie, z. 451, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016 str. 115-126/ 0,5 a.w./str. str. 156/ 10,5 a. w. ISBN 978-83-65235-63-3
  2. CIESIELSKA M.: ITIL Service Strategy processes adoption in chosen SMEs in Poland [w:] Proceedings of the 4th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF-2016), Vol. 4; M. Mokrys, S. Badura (RED.), 2016 str. 51-55/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-80-554-1234-4 e-ISSN 1339-9071
  3. CIESIELSKA M.: Zastosowanie Katalogu Usług IT jako oferty dla sektora MŚP w Polsce [w:] Przegląd Nauk Stosowanych; Wyd. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości; Nr 9/2015 str. 37-51 ISSN 2353-8899

2015

[1] CIESIELSKA M., ADAMSKA M., SZEWCZYK M.: Podstawy statystyczne badań marketingowych. Skrypt 302; Wyd. II - poszerzone; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2015 str. 239; 15,5 ark. wyd. (całość) 978-83-65235-07-7
[2] CIESIELSKA M., SZEWCZYK M.: Innovations and Export of High Tech Products - Selected Aspects of Enterprises Studies [w:] Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation; Krzysztof Malik, Łukasz Dymek (EDIT.); Wyd. Difin, Warszawa 2015 str. 130-135; 0,5 ark. Wyd./ 13 ark. Wyd. (całość) 978-83-7199-994-1
[3] CIESIELSKA M.: Conditions for innovation in small service businesses [w:] Innovations, entrepreneurship and the creative process - the micro- and macroeconomic perspective, K. Szczepańska-Woszczyna, V. Hiadlovsky, K. Zamasz (EDIT.) University of Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza 2014 str. 65-76; 1 ark. Wyd. 978-83-64927-09-6

2014

[1] CIESIELSKA M.: Implementation of Service Management System in Small Businesses: Problems and Success Factors [w:] Proceedings of the 1st CER Comparative European Research Conference – International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries, Sciemcee Publishing, Vol. 1, Issue 1, London, March 2014, 10 str. 22-26, ISBN 978-0-9928772-0-0
[2] CIESIELSKA M.: Information Technology Service Management frameworks review [w:] Management of organization In Real and virtual environment: opportunities and challenges. Zarządzanie organizacją w realnym i wirtualnym środowisku: szanse i wyzwania. V. Markova, J. Foltys, M. Adamska, V. Hiadlovski (EDIT.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, Str. 31-40/1 a. w./całość 18 a. w., ISBN 978-83-64056-53-6
[3] CIESIELSKA M.: Management of Service Level Agreements in small and medium-sized enterprises [w:] Proceedings in Global Virtual Conference GV-CONF 2014, Thomson Ltd, Zilina 2014, 10 str., ISBN 978-80-554-0866-8

2013

  1. CIESIELSKA M.: Contract, Trust and Outsourcing [w:] SCIECONF – Proceeding in Scientific Conference, Vol. 1, June 2013, EDIS Publishing Institution of the University of Zilina, Thomson Ltd, Slovakia pp. 21-25; 5 stron / 1 arkusz ISBN 978-80-554-0726-5 ISSN 1339-3561
  2. CIESIELSKA, M., FOLTYS, J., GAJDA, K., ŚWIĘTEK, Ł., Ryzyko w projektach outsourcingowych, Proceedings in Scientific Conference Management of Organization in Real and Virtual Environment: Challenges and Opportunities IV, Banska Bystrica, 2012, Slovakia (nie ujęte w wykazie za 2012 r.) 5 stron/ 1 arkusz ISBN 978-80-557-0477-7

2012

[1] CIESIELSKA M.: Knowledge transfer in the enterprise with outsourcing, [w:] Quaere 2012, International Scientific Conference, MAGNANIMITAS, Vol. II, str. 172-178, Hradec Kralove 2012 - ISBN 978-80-905243-0-9
[2] CIESIELSKA M.: Pomiar strategii CSR w przedsiębiorstwie, [w:] Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw – determinanty, pomiar, narzędzia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 27/2011, Wyd. WSB w Poznaniu, str. 191-204, (nie ujęte w wykazie za 2011 r.) Poznań 2011 - ISSN 1643-7772

2011

[1] CIESIELSKA M., MALIK K.: Sustainability within the region: the role of institutional governance, Economic and Environmental Studies, Vol. 12, No. 2, (18/2011), Economic and Environmental Studies, July 2011, s. 167-188, 1 – wydanie internetowe    ISSN 2081-8319
[2] CIESIELSKA M., SYRYTCZYK K.: CSR trust-based relationship with stakeholders (employees and customers),  International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2011. MAGNIMITAS. Vol. II, International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2011. Hradec Kralove. MAGNIMITAS. Vol. II,  Hradec Kralove 2011, ISBN 978-80-904877-7-2
[3] Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej    Szewczyk Mirosława, Ciesielska Magdalena    Podstawy statystyczne badań marketingowych. Skrypt dla studentów nr 290, Opole 2011, str. 218, Ark. wyd. 13,8, ISSN 1427-9932, ISBN 978-83-62736-15-7
[4] CIESIELSKA M.: Evaluation of selected methods for managing regional development based on the criterion of innovation [in:] Regional Development Management and Administration: Concepts, Methods and Implementation, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (EDIT.), Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, s. 107-126. ISBN 978-83-62736-48-5
[5] CIESIELSKA M., SYRYTCZYK K.: Znaczenie zaufania w organizacji zorientowanej społecznie [w:] Miscellanea Oeconomicae, Jarosław Prońko (RED.), Seria: Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011, Rok 15 Nr 2/2011, s. 25-39. ISSN 2081-2345

2010

[1]    CIESIELSKA M.: Funkcjonowanie organizacji w oparciu o technologie collaboration [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom 1,  pod redakcją Ryszarda Knosali, Opole 2010, str. 280-286. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Wydział Zarządzania i Inżynierii produkcji, Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych, Politechnika Opolska, 3

2009

[1] MALIK K., CIESIELSKA M.: Sustainable balanced scorecard as a Tool of  Financially Integrated Enterprise’s Managemen  [w:] Invention – Innovation – Investment: From Recession to Prosperity. Ed. Radim Lenort and Iveta Voznakova, Technical University of  Ostrava, Ostrava 2009, s. 125-130.

2008
[1]    CIESIELSKA M., MALIK K.: Implementacja celów środowiskowych w Balanced Scorecard  [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom II. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Opole 2008. Str. 354-365.