Ruszczak Bogdan

Zagadnienia realizowane w ramach prac dyplomowych:

  • Efektywność ekonomiczna / efektywność finansowa wybranych odnawialnych źródeł energii.
  • Ocena efektywności inwestycji / ocena ryzyka inwestycji na przykładzie.
  • Zastosowania modelowania procesów biznesowych.
  • Zarządzanie ryzykiem zawodowym w wybranym przedsiębiorstwie.
  • Wspomaganie procesu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
  • Zastosowanie metody analizy ryzyka VAR na wybranym przykładzie.
  • Implementacja wybranych metod sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie.
  • Analiza wartości ekstremalnych (EVA) dla wybranego procesu.