Jolanta Staszewska

Zagadnienia naukowe:

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem;

2. Sieci przedsiębiorstw- klastry;

3. Zarządzanie sieciami przedsiębiorstw;

4. Marketing przedsiębiorstw;

5. Zarządzanie strategiczne;

6. Zarządzanie zasobami przedsiębiorstw;

Przykładowe tematy dla magistrantów:

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, usługowym lub przemysłowym;

2. Analiza uwarunkowań tworzenia klastrów;

3. Marketingowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw;

4. Kształtowanie polityki produktu lub promocji lub ceny lub dystrybucji przedsiębiorstwa;

5. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem;

6. Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa;

7. Biznes planowanie;

8. Skuteczniość, efektywność działań marketingowych przedsiębiorstwa.