Joachim Foltys

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Benchmarking produktów bankowych na przykładzie banku komercyjnego.
 • Umowa pomiędzy partnerami projektu outsourcingowego.
 • Analiza finansowa wybranych przedsiębiorstw branży chemicznej.
 • Identyfikacja outsourcingu w procesie zarządzania organizacjami.
 • Outsourcing w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora MŚP na przykładzie województwa opolskiego.
 • Wybrane aspekty konstrukcji systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.
 • Outsourcing w obszarze marketingu na przykładzie firmy....
 • Działalność operatora logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa DB Schenker.
 • Niestandardowe formy reklamy jako skuteczna promocja przedsiębiorstwa na rynku.
 • Analiza strategii w przedsiębiorstwie transportowym ... .
 • Wykorzystywanie social media przez polskie przedsiębiorstwa
 • Jakość w umowach projektów outsourcingowych.