Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Opolskiej ukazała się wieloautorska publikacja pod redakcją dr hab. inż. Janusza Wielkiego, profesor Politechniki Opolskiej pod tytułem

simwiielki

 

Monografia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom związanym z rolą i wpływem nowoczesnych technologii informatycznych na różne sfery współczesnej gospodarki. Składa się ona z jedenastu opracowań, pracowników naszego Wydziału oraz z innych ośrodków akademickich. W każdym z rozdziałów podejmowane są różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej i zmian, jakie się w ich obszarze pojawiają wraz postępami w sferze IT. Zagadnienia poruszane w monografii odnoszą się nie tylko do możliwości, jakie wyłaniają się wraz z rozwojem technologii informatycznych, ale również do nowego typu wyzwań oraz zagrożeń, jakie łączą się z ich wykorzystaniem.

Zachęcamy serdecznie do lektury.

Przekazujemy Państwu publikację w otwartym dostępnie. Znajdziecie ją również w zasobach Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej http://www.dbc.wroc.pl